Stichting Breinstorm Zuiderzeeland

Onze geschiedenis

Stichting Breinstorm Zuiderzeeland ondersteunt en adopteert innovatieve initiatieven in de Provincie Flevoland. Haar focus ligt op cultuur, duurzame economie, duurzaam wonen, welzijn, educatie, technologie en recreatie.

De succesvolle implementatie van projecten valt of staat met de mate waarin de betreffende oplossing door een professionele partij wordt geadopteerd. Breinstorm is een stichting met vele jaren ervaring. Haar netwerk kent vele professionals die ze kan inzetten.

Momenteel ondersteunt Breinstorm Zuiderzeeland een project rondom een prachtige dynamische toer langs de parels in het landschap van Flevoland (virtual tourist), de Flower Power Walk, een kunstproject voor amateurtalenten uit de hele samenleving en Samenkragt, waar vrijwilligers binnen burgercollectieven elkaar vinden. Naast coaching, ondersteuning en opzetten van projecten zoekt zij funding en partnerships in de provincie en regio. Projecten van dit jaar (2022) zijn.

Samenwerken in Welzijn en Zorg in de provincie Flevoland

Breinstorm Zuiderzeeland initieerde of ondersteunde vanuit diverse rollen vele kleine en grote projecten waaronder:

Governance Code bij Culturele projecten

De stichting Breinstorm werkt vanuit drie Codes: Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de code Diversiteit en Inclusie.

Governance Code Cultuur: Bij culture projecten waar subsidies worden aangevraag is er meestal een externe projectcoördinator of -organisator. Het bestuur neemt bij deze projecten de rol van toezichthouder van het project. Het bestuur is dan onbezoldigd.

De Fair Practise Code biedt een kader om loon naar werken mogelijk te maken in de culturele en creatieve sector.

De Code Diversiteit en Inclusie is er er op gericht om ruimte te maken voor nieuwe verhalen, om kansen te bieden en om inclusief te leren denken en doen. Overheden gebruiken deze bij de beoordeling van subsidieaanvragen.

Bestuursleden zijn R. Bloemendal (penningmeester), O. Hoekstra (secretaris) en M. Kolder (voorzitter). Er zijn vacatures voor twee bestuursleden in verband met de roulering van het bestaand bestuur. Oud bestuurslid Henri van Lierop (penningmeester) nam in 2016 afscheid.

Projectcoördinatie: Michelle Rutten


Breinstorm was hired to organise a tour throughout the province. The tour (‘Woon express’ / Living express) guided interested citizens along interesting and innovative buildings. We got lots of media-exposure!  

Henriette Muller

Neem contact met ons op via

Stichting Breinstorm Zuiderzeeland • KvK 39088041 • James Stewartstraat 258
info@breinstormzuiderzeeland.nl • Michelle Rutten, secretariaat • tel: 06 28590711
%d bloggers liken dit: